Kontakt:

Útulok Slobody zvierat
Pod Brehmi 1/a
Bratislava IV – Polianky
Tel. / 02/16187
E-mail:

Právna forma: občianske združenie
IČO: 319 482 01
IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636
BIC (SWIFT): POBNSKBA