Kontakt:

SLOBODA ZVIERAT

Mlynské Nivy 37

SK - 821 09 Bratislava

Útulok Slobody zvierat

Pod Brehmi 1/a

Bratislava IV – Polianky

Právna forma: občianske združenie

IČO: 319 482 01

Číslo účtu: 2023636 / 6500

Tel. / Fax: 02/16187

E-mail: