Kontakt:SLOBODA ZVIERAT
Mlynské Nivy 37
SK - 821 09 Bratislava


Útulok Slobody zvierat
Pod Brehmi 1/a
Bratislava IV – Polianky

Právna forma: občianske združenie
IČO: 319 482 01

Číslo účtu: 2023636 / 6500

Tel. / Fax: 02/16187

E-mail: info@slobodazvierat.sk